Kiievi Soojuselektri Tsentraal-5 (Ukraina)

Kiirusregulaatorid lühistatud rootoriga asünkroonsetele mootoritele pingega 6 kV ja võimsusega 6 MW.